Giới hạn cơ bản Share Drive (or Team Drive or Bộ nhớ dùng chung)

Giới hạn cơ bản Share Drive (or Team Drive or Bộ nhớ dùng chung)

– Một bộ nhớ dùng chung có thể chứa tối đa 400.000 mục (bao gồm các tệp, thư mục và phím tắt) đây cũng giới hạn nghiệm ngặt khuyên người dùng không nên vượt qua.

– Một bộ nhớ dùng chung tải lên tối đa 750GB/ngày.

– Một bộ nhớ dùng chung thêm tối đa 100 thành viên.

– Lưu trữ Bộ nhớ dùng chung thì Goolge không nhắc tới (Nhưng đa phần mọi người lại rất quan tâm), nhưng có thể tính được khoản: ~ 292.968,75TB

Chi tiết: https://support.google.com/a/answer/7338880?hl=en

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.